Ερωτήματα για μια πολιτική αντίστασης και δημιουργίας, στη βάση της ισότιμης συνομιλίας και αλληλεγγύης των υποτελών κατηγοριών


Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου και ώρα 8:30μμ
στη Σειρά Κοσμοπολίτ του Κοινωνικού Εργαστηρίου
Στο Κοινωνικό Κέντρο-Στέκι Μεταναστών
πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του θέματος
«Ερωτήματα για μια πολιτική αντίστασης και δημιουργίας,
στη βάση της ισότιμης συνομιλίας και αλληλεγγύης των υποτελών κατηγοριών» 
από την Νανά Σδούκου.