Η Αγία Κλάρα Βλέπει Τηλεόραση


12/1/2010 
«Η Αγία Κλάρα βλέπει τηλεόραση:

παραστατικοί μηχανισμοί ανάμεσα στην τέχνη και την εξουσία»

Κωνσταντίνος Αθανασιάδης