Οι Αναμνήσεις του Γιατρού Μ. Γιοέλ


16/4/2010 

Οι αναμνήσεις του γιατρού Μ. Γιοέλ: 
μια αυτοβιογραφική πηγή για την κοινωνική αλλαγή στη Θεσσαλονίκη στο γύρισμα του 20ου αιώνα 

Ρένα Μόλχο

Φωτογραφίες
Video