Κύκλος Συζητήσεων Δημοκρατία και ολοκληρώσεις: τόποι ελέγχου και ο ρόλος των κινημάτων


1η Συνάντηση-Τρίτη 23 Μαρτίου 2004
Μοντέλα και μορφές δημοκρατίας στα πλαίσια του έθνους-κράτους,
Εισήγηση
Η έννοια της δημοκρατίας: προβλήματα σύγχρονης πολιτικής
Άρης Στυλιανού

1η παρέμβαση
Η φεμινιστική πρόταση για τη δημοκρατία και την ιδιότητα
του πολίτη στην εκπαίδευση

Νανά Ζδούκου