ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 25 Μαΐου 2004, στο κτήριο της ΕΔΟΘ, με επιτυχία εκδήλωση του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ με θέμα το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και βασικό ομιλητή τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Αντώνη Μανιτάκη. Επίσης, συμμετείχαν ο Νίκος Παυλίδης (Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης) και ο Κώστας Κατσαρέλλης (Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ) ενημερώνοντας το κοινό για τις εργασίες της συνάντησης κινημάτων που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη 22-23 Μαΐου στο πλαίσιο σειράς προπαρασκευαστικών συνόδων για τη συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Λονδίνο, με στόχο μία άλλη Ευρώπη. Τα βασικά σημεία που αναδείχθηκαν από τις συζητήσεις σχετικά με το Ευρωσύνταγμα τόσο στη Ρώμη όσο και στη συζήτηση της εκδήλωσης ήταν:
  • Δεν μπορεί να συζητούμε για μία Ευρώπη που δεν θα περιλαμβάνει στο σύνταγμά της ρητά την επιθυμία της για διασφάλιση της ειρήνης και του αφοπλισμού
  •  Η ιδιότητα του πολίτη στην Ευρώπη των 20.000.000 μεταναστών και προσφύγων δεν μπορεί να θεμελιώνεται η υπηκοότητα με βάση μόνο την εθνικότητα. Μοναδικό κριτήριο για την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη πρέπει να είναι η παραμονή, η εργασία του σε μία Ευρωπαϊκή χώρα, ανεξαρτήτως θρησκεύματος και γλώσσας.
  •  Το Ευρωπαϊκό σύνταγμα κατοχυρώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Παρά ταύτα υπάρχουν δημόσια αγαθά τα οποία πρέπει να παραμείνουν δημόσια (παιδεία, υγεία, μεταφορές, περιβάλλον...).
  •  Η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη.
  • Η επικοινωνία και η πληροφόρηση για να είναι ελεύθερες και δημοκρατικές πρέπει να εξασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας τους μέσω ανεξάρτητων δημόσιων αρχών  που θα λειτουργούν ως φορείς ελέγχου.