Τι κάνει το Podemos; για μια κατάληψη της εκπροσώπησης - video

Η ομιλία του Juan Domingo Sánchez Estop (φιλόσοφος, κύκλος Podemos Βρυξελλών), στην εκδήλωση του Κοινωνικού Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, στον
Κοινωνικό Χώρο για την ελευθερία- Μικρόπολις. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Κεραμιδιώτη για την μαγνητοσκόπιση, επεξεργασία και μοντάζ της εκδήλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου