Αναταραχή και Αφανισμός

Αναταραχή και Αφανισμός
Μια συζήτηση για την επιτελεστικότητα του φύλου σε δύο έργα της Τζούντιθ Μπάτλερ

Βενετία Καντσά
Φωτογραφίες
Video