Πώς ο Κύκλος της Βιέννης αντιμετώπισε τον φασισμό: η περίπτωση του Zilsel

Πώς ο Κύκλος της Βιέννης αντιμετώπισε τον φασισμό: 

η περίπτωση του Zilsel 
Άννα Κωστούλα


Φωτογραφίες
Video