«Στρέλλα: από την σεξουαλική εργασία στην κοινωνική ποιητική»

Άκης Γαβριηλίδης 
προβολή της ταινίας Στρέλλα 

«Στρέλλα: από την σεξουαλική εργασία στην κοινωνική ποιητική»