"Ζωή, λόγοι, πολιτικές στον καιρό της κρίσης", Ημερίδα, 2 Ιουνίου 2012(από το blog του micropolis) 1η συνεδρία: Αναθεωρήσεις του πολιτικού

συντονιστής, Νίκος Αδάμ

Μπαρτσίδης Μιχάλης , Εισαγωγή

Μποντίλα Μαρία, Ο λόγος για την κρίση και η κρίση του λόγου

Μάτσας Μπεν, Η υποκειμενικότητα της κρίσης. Η επιθυμία πέραν του δυισμού υποδομής κι εποικοδομήματος

Καρδασιάδης Αλέκος, Περιοχές "εξαιρετικού" δικαίου στον καιρό της κρίσης

Μπαρτσίδης Μιχάλης & Λαλοπούλου Σοφία, Κρίση του υποκειμένου της υπο-χρέωσης και ανταμοιβής

Γαβριηλίδης Άκης, (Πώς) Ψηφίζει το Πλήθος; Για μία μη-στρατηγική στρατηγική

Νασιόπουλος Χρήστος, Πολιτική στην κρίση: κινητικότητα στα άκρα-κίνηση στα όρια
2η συνεδρία: Νεοφιλελευθερισμός, μειονοτικοποίηση, γνώση


συντονίστρια, Κατερίνα Μόντη

Τσιμπιρίδου Φωτεινή, "Γίγνεσθαι μειονότητα": βιοπολιτικές, εμπειρίες, ανατροπές

Μπέλα Ελένη, Αναταραχή ηλικιών


Βουλγαρόπουλος Νίκος, Οι ανάπηροι στον καιρό της κρίσης


Χοντολίδου Ελένη, Ζωή στα σχολεία και τα πανεπιστήμια στον καιρό της κρίσης


Κωστούλα Άννα, Σχόλιο για την εναλλακτική γνώση στα πανεπιστήμια και τα κινήματα στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60


Εμμανουηλίδης Μάριος, Πέραν της νεοφιλελεύθερης κυβερνολογικής. Τακτικές της επιβράδυνσης


 

Ομιλητές
Το Κοινό
Video