Δελτίο Τύπου για το Σεμινάριο περί "Ψηφιακού καπιταλισμού"


 Σεμινάριο του Κοινωνικού Εργαστηρίου


Το Σάββατο 30/9 στις 6.00μμ,  στην αίθουσα του 4ου ορ. της  ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά 51, το Κοινωνικό Εργαστήριο διοργανώνει σεμινάριο

με θέμα:

 «Αξία, ιδιοκτησία, κοινά αγαθά, εργασία στον ψηφιακό καπιταλισμό»

(Value, property, public goods, labour in of digital capitalism)Νέες δυνατότητες επικοινωνίας (όπως το διαδίκτυο) και νέα αγαθά (όπως τα ψηφιακά αγαθά/ προϊόντα) παρέχουν στον καπιταλισμό νέες δυνατότητες να παράγει, να πουλά, να ελέγχει και να εκμεταλλεύεται την εργασία. Ταυτοχρόνως, αυτές οι νέες τεχνικές καθιστούν δυνατές νέες μορφές οργάνωσης, συνεργασίας και ανατρεπτικών πράξεων κατά των καπιταλιστικών δομών της αξιοποίησης.

Το καπιταλιστικό κράτος αντιδρά σε αυτήν την πραγματικότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνικό επίπεδο. Η κύρια μορφή αυτής της αντεπίθεσής του είναι να διασφαλίσει τα " δικαιώματα κυριότητος " σε πεδία όπου τα δικαιώματα κυριότητος τελούν ήδη υπό αμφισβήτηση από την ίδια την ευρεία χρήση αυτών των τεχνικών.

Αντιτιθέμενες ομάδες δίνουν διαφορετικές απαντήσεις σε αυτές τις καταστάσεις. Κάποιοι ζητούν να ενισχυθούν τα δημόσια αγαθά κατά της ιδιωτικοποίησης (επίσης ζητούν οι ψηφιακές μορφές γνώσης και πληροφορίας να είναι ελεύθερες και όχι διασφαλισμένες ως ιδιωτική ιδιοκτησία), άλλοι προσπαθούν να υπονομεύσουν την κυρίαρχη αντίληψη περί ιδιοκτησίας χρησιμοποιώντας αγαθά, όπως το free software (ελεύθερο λογισμικό), copy left . Αλλά ο καπιταλισμός ( ως γνωστόν ) είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να ενσωματώσει επίσης και τέτοιες μορφές .
Όσα είπαμε μέχρι εδώ, είναι καλοί λόγοι για να συζητήσει κανείς τις τάσεις εξέλιξης του ψηφιακού καπιταλισμού και τις δυνατότητες αντίστασης.

Στην ημερίδα εισηγούνται:

 Michael Heinrich, Γερμανός μαρξιστής οικονομολόγος και εκδότης του περιοδικού PROKLA (Βερολίνο)
 Sabine Nuss, Ερευνήτρια στο Rosa Luxemburg Stiftung (Βερολίνο)
 Πάρης Χρυσός, υπ. διδάκτορας στο ΕΜΠ, μέλος του Ελληνικού Κοινωνικού Φόρουμ- ομάδα ALIS
 Γιάννης Μηλιός, Καθηγητής στο ΕΜΠ, Διευθυντής του περιοδικού Θέσεις