Υποκείμενα σε κρίση, ιστορίες, πόλη και κοσμοπολιτική


 
Υποκείμενα σε κρίση, ιστορίες, πόλη και κοσμοπολιτική

Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε  τα κείμενα που παρουσιάστηκαν από μέλη του Κοινωνικού Εργαστηρίου, στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα:  
Ταυτότητες και Ετερότητες σε περιόδους κρίσης (Κομοτηνή 18-20 Μαΐου 2018).
Το συνέδριο οργάνωσε η Ένωση Προφορικής Ιστορία, το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ-Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το ΠΜΣ Τοπική ιστορία-Διεπιστημονικές ψ.

«Στο πάνελ αυτό επιχειρούμε να παρακολουθήσουμε το πώς συνδέονται και αλληλεπιδρούν ο ακτιβισμός και η ανάλυση/ερμηνεία σχετικά με τα υποκείμενα και τη δημόσια κοινωνικότητα (publics/commons), αλλά και πώς οι εναλλακτικές δημοσιότητες (counterpublics) που συναρθρώνουν παραδοξότητες, ανοίγουν δημιουργικούς δρόμους στη συνύπαρξη. Παρακολουθούμε τις δυνατότητες της επένδυσης στον Άλλο, τον αφανή και τον ευάλωτο, τον αποκλεισμένο και τον αλλόκοτο να παράγουν διατομικές εμπειρίες (transindividual) κοσμοπολιτικής (cosmopolitics)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου